Category Archives: Magento

VnExpress – Ví điện tử đồng loạt giục người dùng gửi ảnh chứng minh thư

Các ví điện tử liên tục yêu cầu người dùng cập nhật ảnh chứng minh nhân dân và chụp chân dung nếu muốn sử dụng tiếp. Trong tháng 5/2020, nhiều người dùng ví điện tử liên tục nhận được các thông báo nhắc nhở hoàn tất xác thực tài khoản để có thể tiếp tục giao […]

Create a repeatable configuration field in Magento 2

Sometime you want a configuration field to have multiple value, and you want to make it easy for administrators to input instead of separating values by delimiter like commas. You can use frontend_model to make a repeatable field For example in system.xml you can do like this And override the function _prepareToRender And in configuration […]